READ ALSO

Cách xóa tài khoản weibo là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề cách xóa tài khoản weibo.Trong bài viết này, genz.vn sẽ viết bài viết về tổng hợp các cách xóa tài khoản weibomới nhất 2020.

Cách Xóa Tài Khoản Weibo

Tổng hợp các cách xóa tài khoản weibomới nhất 2020.

Làm sao để để Xóa account của bạn

Theo dõi

Khi bạn xóa tài khoản, hồ sơ của bạn thì hình ảnh, lịch sử nói chuyện và danh mục bạn bè sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Nếu bạn chỉ muốn tạm ngưng sử dụng vận dụng, bạn đủ sức tạm thời xóa nó khỏi ĐT di động.

Sau khi xóa account của mình, bạn đủ sức đăng ký lại với cùng tên user và mail (trừ khi bạn vừa mới bị cấm vì vi phạm Nội quy cộng đồng của chúng tôi), nhưng chúng tôi k thể click hoạt lại tài khoản và khôi phục lại lịch sử nói chuyện cho bạn.

Để xóa vĩnh viễn account của bạn:

  1. xây dựng áp dụng Hello Pal, bạn sẽ được yêu cầu tải nhập trước nhất. Tới “Tôi“.

  2. Tới “quản lý account“.

  3. bấm “Xóa account“.

  4. Thực hiện theo các tut để xóa trọn đời account của bạn.

Nguồn: https://hellopal

Liên QuanBài Viết

Bài Viết Tiếp Theo

Bình luận về chủ đề post

Bài viết liên quan